Herois de novel·la representants del nostre temps

Herois de novel·la representants del nostre temps

 

«Para comprender y apreciar el sentido de una novela, no basta con considerar la técnica literaria de su autor; el interés de cada obra surge del hecho que propone –en función de la época, el subgénero y a veces el genio del autor− una hipótesis sustancial sobre la naturaleza y la organización del mundo».

(Thomas Pavel, Representar la existencia. El pensamiento de la novela,
Crítica, Barcelona, 2003, p. 42)

 

 Hippolyte Lecomte, Combat del carrer de Rohan el 29 de juliol de 1830 (oli sobre tela, 1831)

 

Herois de novel·la representants del nostre temps és una pàgina sobre la narrativa occidental del segle XIX adreçada al professorat i l’alumnat de batxillerat de la matèria de modalitat «Literatura universal». Partint d’una classificació temàtica dels tipus literaris característics de la novel·la del vuit-cents, es fa una proposta de treball monogràfic de diversos textos fonamentals de la història de la literatura. Els diferents autors han estat enllaçats amb pàgines contínuament actualitzades, realitzades per especialistes del món universitari. Des d’aquesta pàgina, es pot accedir tant als textos complets en versió original com a fragments significatius en traduccions catalanes i castellanes, reconegudes per la seva fiabilitat. Per tal que l’alumnat pugui aprofundir objectivament en l’estudi d’aquestes novel·les, oferim també una secció introductòria −tant general com de cadascun dels textos fragmentaris −, dues de textos complementaris i una d’activitats d’anàlisi i interpretació.