Herois de novel·la representants del nostre temps

Literats i periodistes. Balzac, Les il·lusions perdudes

Crònica històrica del restaurant de Flicoteaux al Barri Llatí (Comprensió lectora i explicació crítica del text)

 1. Resum del text.
 2. Temes del text.
  1. L’ahir i l’avui de Flicoteaux.
  2. Tipus socials i preus.
  3. El bodegó.
 3. Gènere del text.
  1. Crònica costumista.
 4. Estil del text.
  1. Amplificació retòrica.
 5. Referències llibresques i comicitat.
  1. Molière
  2. Tiziano.
 6. Paròdia i comicitat.
  1. La dinastia Flicoteaux.
 7. Contrasts.
  1. L’ahir i l’avui.
  2. Rics i pobres.
  3. El sublim i el vulgar.
  4. El camp i la ciutat.
 8. Recapitulació i conclusió relacionant la crònica amb la tesi de Balzac de fer les coses protagonistes.

 

Crónica histórica del restaurant de Flicoteaux en el Barrio Latino (Comprensión lectora y explicación crítica del texto)

 1. Resumen del texto.
  1. Temas del texto.
  2. Ayer y hoy de Flicoteaux.
  3. Tipos sociales y precios.
  4. El bodegón.
 2. Género del texto.
  1. Crónica costumbrista.
 3. Estilo del texto.
  1. Amplificación retórica.
  2. Referencias librescas y comicidad.
   1. Molière.
   2. Tiziano.
 4.  Parodia y comicidad.
  1. La dinastía Flicoteaux.
 5. Contrastes.
  1. Ayer y hoy.
  2. Ricos y pobres.
  3. Lo sublime y lo vulgar.
  4. El campo y la ciudad.
 6. Recapitulación y conclusión relacionando la crónica con la tesis de Balzac de hacer protagonistas a las cosas.
Darrera actualització de dimarts, 9 de febrer de 2010 09:04