Herois de novel·la representants del nostre temps

Dones entre l’emancipació, l’adulteri i la prostitució. La qüestió del gènere. Flaubert, Madame Bovary

Charles arriba a l'escola (Comprensió lectora i explicació crítica del text)

 1. Resum del text.
 2. Temes del text.
 3. Punt de vista.
  1. El narrador testimoni.
  2. El narrador testimoni com a personatge.
 4. Temps de l’acció i temps de l’escriptura.
 5. Enunciació.
  1. Voluntat d’objectivitat.
 6. Descripció del personatge.
  1. Prosopografia.
  2. Vestimenta.
   1. La descripció morosa de la gorra.
 7. Informació que aporten les dades externes.
  1. Sociològica sobre el personatge.
  2. Psicològica sobre el personatge.
  3. Sociològica sobre el narrador.
  4. Psicològica sobre el narrador.
 8. Recapitulació i conclusió valorant la descripció del personatge a través dels objectes i comparant el punt de vista i l’enunciació en el primer capítol amb el punt de vista i l’enunciació de la resta de la novel·la.
 9. Nabokov analitza el primer capítol de Madame Bovary.

 

Charles llega a la escuela (Comprensión lectora y explicación crítica del texto)

 1. Resumen del texto.
 2. Temas del texto.
 3. Punto de vista.
  1. El narrador testigo.
  2. El narrador testigo como personaje.
 4. Tiempo de la acción y tiempo de la escritura.
 5. Enunciación.
  1. Voluntad de objetividad.
 6. Descripción del personaje.
  1. Prosopografía.
  2. Atuendo.
   1. La descripción morosa de la gorra.
 7. Información que aportan los datos externos.
  1. Sociológica sobre el personaje.
  2. Psicológica sobre el personaje.
  3. Sociológica sobre el narrador.
  4. Psicológica sobre el narrador.
 8. Recapitulación y conclusión valorando la descripción del personaje a través de los objetos y comparando el punto de vista y enunciación en el primer capítulo con punto de vista y enunciación en el resto de la novela.
 9. Nabokov analiza el primer capítulo de Madame Bovary.
Darrera actualització de dijous, 9 de febrer de 2012 10:36