Herois de novel·la representants del nostre temps

Dones entre l’emancipació, l’adulteri i la prostitució. La qüestió del gènere. Flaubert, Madame Bovary

Emma i el Romanticisme (Comprensió lectora i explicació crítica del text)

 1. Resum del text.
 2. Temes del text.
  1. L’educació de la noia de províncies.
  2. La crònica d’una època.
  3. La vulgarització del Romanticisme.
   1. Religió i novel·les.
 3. Enunciació.
  1. Objectivitat.
  2. Ironia.
  3. Estil indirecte lliure.
 4. Punt de vista.
  1. Les oscil·lacions del narrador.
 5. Anàlisi del personatge.
  1. Temperament.
  2. Lectures.
  3. Desitjos d’emular dones desgraciades del passat
 6. Anàlisi del medi ambient.
 7. Anàlisi del temps
  1. Temps objectiu
  2. Temps subjectiu
  3. Anàlisi del ritme narratiu
   1. Lentitud i enumeracions.
  4. Temps històric.
 8. Recapitulació i conclusió comparant els trets de la literatura popular romàntica descrita en el text amb la poètica de Flaubert.

 

Emma y el Romanticismo (Comprensión lectora y explicación crítica del texto)

 1. Resumen del texto.
 2. Temas del texto.
  1. La educación de la muchacha de provincias.
  2. La crónica de una época.
  3. La vulgarización del Romanticismo.
  4. Religión y novelas.
 3. Enunciación.
  1. Objetividad.
  2. Ironía.
  3. Estilo indirecto libre.
 4. Punto de vista.
  1. Las oscilaciones del narrador.
 5. Análisis del personaje.
  1. Temperamento.
  2. Lecturas.
  3. Deseos de emular a mujeres desgraciadas del pasado.
 6. Análisis del medio.
 7. Análisis del tiempo.
  1. Tiempo objetivo.
  2. Tiempo subjetivo.
   1. Análisis del ritmo narrativo.
    1. Lentitud y enumeraciones.
  3. Tiempo histórico.
 8. Recapitulación y conclusión comparando los rasgos de la literatura popular romántica descrita en el texto con la poética de Flaubert.
Darrera actualització de dijous, 9 de febrer de 2012 10:36