Herois de novel·la representants del nostre temps

Dones entre l’emancipació, l’adulteri i la prostitució. La qüestió del gènere. Flaubert, Madame Bovary

Matrimoni, prosaïsme, rutina (Comprensió lectora i explicació crítica del text)

 1. Resum del text.
 2. Temes del text.
  1. Avorriment.
  2. Malenconia.
 3. Enunciació.
  1. Estil indirecte lliure.
  2. La metàfora.
 4. Punt de vista.
  1. Objectiu.
  2. Subjectiu.
 5. Psicologia d’Emma.
 6. Temps subjectiu i contrasts.
  1. Present.
  2. Simultaneïtat.
  3. Hipòtesi o anticipació.
  4. Passat o o retrospecció.
 7. Espai.
  1. Objectiu.
   1. La vida quotidiana a Tostes.
  2. Subjectiu.
   1. La ciutat i el convent.
 8. Recapitulació i conclusió profunditzant en el ritme narratiu.

 

Matrimonio, prosaísmo, rutina (Comprensión lectora y explicación crítica del texto)

 1. Resumen del texto.
 2. Temas del texto.
  1. Aburrimiento.
  2. Melancolía.
 3. Enunciación.
  1. Estilo indirecto libre.
  2. La metáfora.
 4. Punto de vista.
  1. Objetivo.
  2. Subjetivo.
 5. Psicología de Emma.
 6. Tiempo subjetivo y contrastes.
  1. Presente.
  2. Simultaneidad.
  3. Hipótesis o anticipación.
  4. Pasado o retrospección.
 7. Espacio.
  1. Objetivo.
   1. La vida cotidiana en Tostes.
  2. Subjetivo.
   1. La ciudad y el convento.
 8. Recapitulación y conclusión profundizando en el ritmo narrativo.
Darrera actualització de dijous, 9 de febrer de 2012 10:36