Herois de novel·la representants del nostre temps

Dones entre l’emancipació, l’adulteri i la prostitució. La qüestió del gènere. Flaubert, Madame Bovary

Un tipus provincià (Comprensió lectora i explicació crítica del text)

 1. Resum del text.
 2. Temes del text.
  1. Establiments fonamentals de la ciutat de províncies.
  2. Ciutadans respectables de la ciutat de províncies.
  3. Els debats ideològics a la ciutat de províncies.
   1. Catolicisme davant de deisme.
  4. La ideologia d’Homais i els tòpics de l’esquerra revolucionària.
 3. Enunciació i punt de vista.
  1. Objectivitat.
   1. L'escena.
  2. Mirada subjectiva del narrador.
   1. La sàtira.
 4. Homais, personatge pla.
  1. Tècnica de presentació d’Homais.
   1. Establiment.
   2. Prosopografia i vestuari.
   3. Diàleg amb l’hostalera.
 5. Recapitulació i conclusió relacionant les tesis del text amb la idea de Flaubert sobre les idées reçues, llocs comuns.
 6. Activitat transversal. Filosofia i ciutadania: els llocs comuns i el pensament crític.
 7. Activitat transversal. Història i filosofia: Rousseau i la Revolució Francesa.

 

Un tipo provinciano (Comprensión lectora y explicación crítica del texto)

 1. Resumen del texto.
 2. Temas del texto.
  1. Establecimientos fundamentales de la ciudad de provincias.
  2. Ciudadanos respetables de la ciudad de provincias.
  3. Los debates ideológicos en la ciudad de provincias.
  4. Catolicismo frente a deísmo.
  5. La ideología de Homais y los tópicos de la izquierda revolucionaria.
 3. Enunciación y punto de vista.
  1. Objetividad.
   1. La escena.
  2. Mirada subjetiva del narrador.
   1. la sátira.
 4. Homais, personaje plano.
  1. Técnica de presentación de Homais.
   1. Establecimiento.
   2. Prosopografía y atuendo.
   3. Diálogo con la hotelera.
 5. Recapitulación y conclusión relacionando la tesis del texto con la idea de Flaubert sobre les idées reçues, lugares comunes.
 6. Actividad transversal. Filosofía y ciudadanía. Los lugares comunes y el pensamiento crítico.
 7. Actividad transversal. Historia y filosofía: Rousseau y la Revolución Francesa.
Darrera actualització de dijous, 9 de febrer de 2012 10:36