Herois de novel·la representants del nostre temps

Dones entre l’emancipació, l’adulteri i la prostitució. La qüestió del gènere. Flaubert, Madame Bovary

Un discurs polític i un diàleg amorós (Comprensió lectora i explicació crítica del text)

 1. Resum del text.
 2. Temes del text.
  1. Dos discursos vacus.
   1. Discurs polític.
   2. Discurs amorós.
  2. La vulgaritat de la vida provinciana.
  3. La trampa del sentimentalisme.
 3. El personatge Rodolphe Boulanger de la Huchette.
  1. Un don Juan aristòcrata de províncies.
   1. Tàctiques de seducció.
 4. El personatge Lieuvain.
  1. Discurs de circumstàncies i antologia de llocs comuns.
 5. Muntatge i contrast.
 6. Recapitulació i conclusió fent esment del lloc estratègic que ocupa el capítol en la novel·la i en el missatge que transmet la composició del contrapunt. Relació amb les idees de Flaubert sobre la novel·la.

 

Un discurso político y un diálogo amoroso (Comprensión lectora y explicación crítica del texto)

 1. Resumen del texto.
 2. Temas del texto.
  1. Dos discursos vacuos.
   1. Discurso político.
   2. Discurso amoroso.
  2. La vulgaridad de la vida de provincia.
  3. La trampa del sentimentalismo.
 3. El personaje Rodolphe Boulanger de la Huchette.
  1. Un don Juan aristócrata de provincias.
   1. Tácticas de seducción.
 4. El personaje Lieuvain.
  1. Discurso de circunstancias y antología de lugares comunes.
 5. Montaje y contraste.
 6. Recapitulación y conclusión haciendo hincapié en el lugar estratégico que ocupa el capítulo en la novela y en el mensaje que transmite la composición en contrapunto. Relaciónese con las ideas de Flaubert sobre la novela.
Darrera actualització de dijous, 9 de febrer de 2012 10:36