Herois de novel·la representants del nostre temps

Dones entre l’emancipació, l’adulteri i la prostitució. La qüestió del gènere. Flaubert, Madame Bovary

Rodolphe sedueix Emma (Comprensió lectora i explicació crítica del text)

 1. Resum del text.
 2. Temes del text.
  1. Idil·li.
   1. Cinisme de Rodolphe.
   2. Resistència d’Emma.
  2. Adulteri i exaltació dels sentits.
  3. Histèria.
 3. Enunciació i punt de vista.
 4. La tàctica de Rodolphe.
  1. La construcció retòrica del discurs amorós.
 5. El paisatge.
  1. Tècnica descriptiva.
  2. Funció narrativa.
 6. Emma, personatge dinàmic.
  1. Progressió psicològica.
  2. L’eufòrica exclamació «Tinc un amant!» i la imaginació romàntica.
 7. Recapitulació i conclusió destacant el caràcter realista i, al mateix temps, mitològic de l’escena.

 

Rodolphe seduce a Emma (Comprensión lectora y explicación crítica del texto)

 1. Resumen del texto.
 2. Temas del texto.
  1. Idilio.
   1. Cinismo de Rodolphe.
   2. Resistencia de Emma.
  2. Adulterio y exaltación de los sentidos.
  3. Histeria.
 3. Enunciación y punto de vista.
 4. La táctica de Rodolphe.
  1. La construcción retórica del discurso amoroso.
 5. El paisaje.
  1. Técnica descriptiva.
  2. Función narrativa.
 6. Emma, personaje dinámico.
  1. Progresión psicológica.
  2. La eufórica exclamación «¡Tengo un amante!» y la imaginación romántica.
 7. Recapitulación y conclusión destacando el carácter a la vez realista y mitológico de la escena.
Darrera actualització de dijous, 9 de febrer de 2012 10:36