Herois de novel·la representants del nostre temps

Dones entre l’emancipació, l’adulteri i la prostitució. La qüestió del gènere. Flaubert, Madame Bovary

Emma s'abandona a Léon (Comprensió lectora i explicació crítica del text)

 1. Resum del text.
 2. Temes del text.
  1. Religió.
  2. Sexualitat.
 3. Punt de vista.
  1. L’escena de la catedral.
  2. El narrador en tercera persona.
  3. Canvi de perspectiva.
  4. Restricció de l’omnisciència en la narració del viatge en cotxe.
 4. Enunciació.
  1. Narració per metonímies.
 5. El valor simbòlic de la catedral.
 6. El valor simbòlic del cotxe.
 7. La descripció arqueològica i el seu valor simbòlic.
 8. La presentació de Rouen a través dels topònims.
 9. Recapitulació i conclusió, indicant la importància de l’element religiós i comparant l’entrega a Léon amb l’entrega a Rodolphe.

 

Emma se entrega a Léon (Comprensión lectora y explicación crítica del texto)

 1. Resumen del texto.
 2. Temas del texto.
  1. Religión.
  2. Sexualidad.
 3. Punto de vista.
  1. La escena en la catedral.
  2. El narrador en tercera persona.
  3. Cambio de perspectiva.
  4. Restricción de la omnisciencia en la narración del viaje del coche.
 4. Enunciación.
  1. La narración por metonimias.
 5. El valor simbólico de la catedral.
 6. El valor simbólico del coche.
 7. La descripción arqueológica y su valor simbólico.
 8. La presentación de Rouen a través de los topónimos.
 9. Recapitulación y conclusión indicando la importancia el elemento religioso y comparando la entrega a León con la entrega a Rodolphe.
Darrera actualització de dijous, 9 de febrer de 2012 10:36